Vorige edities

2013


Eerste jaar ten voordele van een goed doel. Tvv Het balanske.

www.balanske.be

2016


Dit jaar ten voordele van Natuurpunt Holsbeek


www.natuurpunt.be


2019


Dit jaar gaat de opbrengst  naar centrum Molenmoes in Wezemaal.

Molenmoes is een ontmoetingsplek in beweging. Samen met partners weeft De Wissel vzw hier een lerend netwerk rond de meest kwetsbare jongeren onder ons. 


Speciaal hiervoor wordt het parcours hertekend en loopt het raject doorheen het centrum.

www.centrummolenmoes.be

2014


Dit jaar ten voordele van MPC Terbank.

Met de opbrengst werd een toestel in het buitenfitnesspark gefinancierd.


www.mpcterbank.be

2017


Dit jaar gaat de volledige opbrengst van de soeploop naar Lokaal Dienstencentrum De Sprankel in Holsbeek! De Sprankel maakt deel uit van woonzorgcentrum Sint Margaretha en wil een open huis zijn voor iedereen.  Dit jaar zet het centrum in op het project “Buren in verbinding”. Het doel is een netwerk ontwikkelen voor kwetsbare en eenzame ouderen in groot Holsbeek.


meer info over LDC (Lokaal Dienstencentrum) Sprankel.
2020 Speciale corona-editie


Geen goed doel dit jaar. Wel gratis lopen of wandelen op het vertrouwde parcours. Er is dus goed nieuws en er is eerder slecht nieuws.

Het slechte nieuws is:

  1. Geen verse soep dit jaar
  2. Geen super sympathieke seingevers
  3. Geen warm onthaal aan de kantine van VKH


Het goede nieuws is:

  1. Niet 1 dag maar een hele week soeploop.
  2. Tussen zaterdag 7/11 en  zondag 15/11 

2018


Dit jaar gaat de opbrengst  naar de benefietactie "Hoedoededa?"

Bart uit Holsbeek lijdt op 37-jarige leeftijd aan jong-dementie . Hij werd onlangs opgenomen in een woonzorgcentrum voor dementie. Onze sociale zekerheid is daar niet op afgestemd. Hoe moet een jong gezin dit financieel rond krijgen? Hoedoededa?

In afwachting van een meer structurele oplossing op beleidsniveau worden financiële middelen verzameld om de kosten van het woonzorgcentrum te financieren
2015


Dit jaar werd gekozen voor een goed doel in eigen gemeente: De Switch, een begeleidingsinitiatief in de Bijzondere Jeugdbijstand in Sint-Pieters-Rode (Holsbeek) voor meisjes tussen 14 en 18 jaar.


www.wissel.be2021


Dit jaar gaat de opbrengst naar De Vlasselaar in Wezemaal. www.averegina.be