Vorige edities

Vorige edities

2013

 

Eerste jaar ten voordele van een goed doel. Tvv Het balanske.

www.balanske.be

2016

 

Dit jaar ten voordele van Natuurpunt Holsbeek

 

www.natuurpunt.be

 

2014

 

Dit jaar ten voordele van MPC Terbank.

Met de opbrengst werd een toestel in het buitenfitnesspark gefinancierd.

 

www.mpcterbank.be

2017

 

Dit jaar gaat de volledige opbrengst van de soeploop naar Lokaal Dienstencentrum De Sprankel in Holsbeek! De Sprankel maakt deel uit van woonzorgcentrum Sint Margaretha en wil een open huis zijn voor iedereen. Dit jaar zet het centrum in op het project “Buren in verbinding”. Het doel is een netwerk ontwikkelen voor kwetsbare en eenzame ouderen in groot Holsbeek.

 

meer info over LDC (Lokaal Dienstencentrum) Sprankel.

 

 

 

2018

 

Dit jaar gaat de opbrengst naar de benefietactie "Hoedoededa?"

Bart uit Holsbeek lijdt op 37-jarige leeftijd aan jong-dementie . Hij werd onlangs opgenomen in een woonzorgcentrum voor dementie. Onze sociale zekerheid is daar niet op afgestemd. Hoe moet een jong gezin dit financieel rond krijgen? Hoedoededa?

In afwachting van een meer structurele oplossing op beleidsniveau worden financiële middelen verzameld om de kosten van het woonzorgcentrum te financieren

 

 

 

2015

 

Dit jaar werd gekozen voor een goed doel in eigen gemeente: De Switch, een begeleidingsinitiatief in de Bijzondere Jeugdbijstand in Sint-Pieters-Rode (Holsbeek) voor meisjes tussen 14 en 18 jaar.

 

www.wissel.be